Svět mysli - Sny

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
                      Sny                      

"V hlubokém spánku nejsou myšlenky, a tak není ani svět. Ve snu a bdělém stavu myšlenky jsou, a tak se objevuje také svět. Jediný rozdíl mezi snem a bdělým stavem je ten, že sen je krátký a bdění dlouhé." Šrí Ramana Maharši

     Co je sen, odkud přichází? Co nám napovídá? Objektivně tělo upadá do klidného a nevědomého stavu. Subjektivně si mysl přestane být vědoma spícího těla a produkuje sny. Sny jsou rozličné představy vytvořené myslí bez závislosti na smyslovém vnímání, kdy se tělo oddává odpočinku, a stejně tak mysl přehrává určité vjemy a svým zvláštním způsobem se tak očišťuje. Příběhy jsou tak zvláštně překroucené vlastní zážitky. Běžný sen je tedy pouze představou vytvořenou odpočívající myslí. Nic víc a nic méně. Sny máme patrně proto, aby se mysl sama zabavila a nechala tělo alespoň chvíli odpočívat.
     Během svého života jsem měl několik snů, které by se daly označit za mystické. Prožil jsem v nich určité situace, jejichž znalost mi byla na duchovní cestě k velikému užitku. Ten správný užitek jsem musel najít však sám, v pravý čas, spojením prožitků s mnoha radami mudrců. To ovšem neznamená, že příběhy, které jsem ve snech prožil, byly pravdivé. Byly to však velice zajímavé a důležité stavy a situace, jejichž znalost bych patrně jiným způsobem nebyl schopen tak snadno obdržet.
     Odkud se tyto příběhy vzaly, to nejsem schopen říci. Je těžké přesně určit, jak do tvorby představy v mysli zasahují nepřirozené jevy. Těžko odhalíme, zda jsou geneticky zakódované či předávané nějakým mimosmyslovým mechanismem. Je však nutné pochopit, že ať se v představě objeví cokoli, je to jen pomíjivá myšlenka, obraz. Důležité je nalézt své pravé Já, zdroj a pozorovatele všech myšlenek a příběhů, a v něm setrvávat v naprostém klidu.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 20463

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Šrí Ráma

O Rámovi

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish