Svět mysli - Hlavní zdroje ega

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems 


        Hlavní zdroje ega        

"Oproštěni od pýchy a klamu, bez zla ulpívání, znalí podstaty Já, osvobozeni od tužeb, mimo vliv protikladů zvaných štěstí a strast, dosahují onoho stavu věčnosti." Bhagavadgíta 15.5.

     Ego, tato konstrukce mysli, musí logicky svoji existenci v mysli odůvodnit. Vytváří se proto pocit výjimečnosti, který se následně stává důvodem pro rozdělení představy a vzniku ega. Dá se říci, že ego má čtyři základní, různě propojované kořeny, ze kterých sílí.
     První kořen je založen na porovnávání kvalit částí představy. Souvisí s pocitem "toto je dobré, toto není dobré". Toto se mi líbí, tamto se mi nelíbí, toto je dobré, tamto je špatné, zlé, toto mám rád, tamto rád nemám, s tímto jsem spokojený, tamto mi nedá spát...
     Druhý kořen je spojen s různými touhami a přáními, které vznikají z nespokojenosti vyvolané existencí prvního kořene, kdy rozlišujeme kvality části představy. Je vyjádřen pocitem "Chci něco". Chci něco mít, vlastnit, zničit, změnit, dosáhnout, vytvořit, ovládat, prožít... Tyto touhy se následně mění v připoutanosti a závislosti dalších dvou kořenů.
     Třetí kořen je založen na pocitu "Jsem někdo". Jsem někdo výjimečný, nenahraditelný, vzdělaný, silný, mocný, skromný, hodný... Každý si snadno vytvoří několik důvodů své jedinečnosti.
     Čtvrtý kořen souvisí s vlastnictvím věcí v okolní představě a je to pocit "Mám něco". Mám rodinu, firmu, bohatství, ženy, moc, povinnosti, prožitky... Nebo naopak pocit "Nemám" může být základem hodnoty ega. Nemám rodinu, majetek se může stát stejně dobře připoutaností, ze které ego sílí.
     Tyto kořeny ještě doplňují hluboko zakořeněné pudové vazby, které se projevují zejména jako touha zachování vlastního života a touha po zachování rodu a rozmnožení. Tyto vazby jsou prorostlé celou myslí a je velice obtížné je zkrotit a ovládnout.
     Je samozřejmé, že všechny tyto kořeny jsou navzájem provázané a podporující se. Každý kořen hledá opodstatnění své existence v kořenech dalších a za odměnu jim poskytuje stejnou službu. Objevit všechny hodnoty, na kterých ego stojí a ze kterých čerpá sílu, je velice obtížné, ale je to nesmírně důležité.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 21321

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Šiva

O Šivovi

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish