Svět mysli - Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems 


Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"

"Jeho podobu nelze zde na světě postihnout, ani jeho konec, ani začátek, ani vývoj. Vykořeněním tohoto hluboko zakořeněného stromu pádnou zbraní neulpívání dosáhneš onoho nepochopitelného stavu, odkud již není návratu" Bhagavadgíta 15.3.

     Co je to ego? Ego je představa mysli, že Já jsem toto hmotné tělo, které mohu prožívat v objektivním světě. Ego je základní způsob vyjádření existence, kdy se tělo a jeho potřeby stávají hlavním smyslem života. Vzniká sobectví, kdy individuální zájem je důležitější než zájem jiný. Jak popsat ego v kontextu prvního omylu? Ego je konstrukce mysli, kdy se představa v mysli rozdělí na dvě části. Jedna část vytvořené představy představující vcelku stabilní část se označí jako Já - tělo, vše ostatní, velice proměnlivé se označí za Nejá - okolní svět. Tato prvotní dualita v představě následně vyvolává další podřízené duality nebo různé kvality vnímání. Já je nejdůležitější, Nejá je méně důležité. Tato část okolního světa je pro Já dobrá a tato část je pro Já špatná. Tato část se zdá Já krásná a tato část se zdá Já ošklivá. Tato část okolí je potřeba upravit, a to tímto způsobem. Tato část Já - těla není hezká a musí se upravit.
     Ano, všichni to známe. To jsou jednoduše vyjádřené následky vzniku duality v představě světa. Prvotní dualita okamžitě vyvolává další duality a konstrukce. Těmito konstrukcemi se snaží zdůvodnit existenci prvotní duality v představě a následná složitost naprosto zakryje prvotní stav mysli. Bez těchto následných dualit by byla velice ohrozitelná již existence prvotní duality.
     Důvod rozdělení představy je zřejmý. Odpozorovaný stav neustále podporovaný názory okolních lidí. Méně zřejmý je důsledek tohoto rozdělení. Díky rozdělení vzniká rozpolcenost v představách. Když je představa prožívána jen jako výtvor mysli, vše je vnímáno jen jako obraz a mezi částmi představy neexistují žádné vztahy. Pozorovatel zcela netečně pozoruje vzniklou představu. Pokud se ovšem pozorovatelem stane část představy, potom zákonitě vznikají mezi částmi představy vztahy, které velice komplikují původní jednoduchou situaci. O to víc, pokud bytost zapomene, že vše je jen představa a začne představu a v ní své tělo považovat za skutečné. V tu chvíli se zaplete do svých představ a původní jasná perspektiva se ztrácí. To se však každému stane hned v ranném dětství a je veliký problém rozplést uzel rozmanitých konstrukcí a vztahů a vrátit se do stavu prvotního.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 24917

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish