Svět mysli - Pongal - Den krav

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


        Pongal - Den krav        

Vážení přátelé

Dnes jsme oslavili v rámci festivalu Pongal Den krav. Všechny krávy i býci jsou tento den oslavováni, ať jsou z masa a kostí nebo třeba z kamene. Pozornost se věnuje kravám, které mají Tamilci ve svých chlévech, a samozřejmě nezapomínají ani na býky Nandiny, kteří leží před každým chrámem Boha bohů Šivy. Nandin je nejbližší a nejvěrnější oddaný Šivy, kterému slouží také jako vozidlo. To symbolizuje sílu ducha, který je schopen ovládnout i takovou sílu přírody, jakou představuje dospělý býk.
Ráno jsem byl na svých oblíbených védských zpěvech ve Šrí Ramana Ašrámu, ta jsem tam vyfotil zdobení býka Nandina v tamním Šivově chrámu, který je zároveň sámadhi Ramanovy matky.
Potom jsem po snídani vyrazil do školy Sámavédu Athithi Ašrámu. Loňský kurz Jadžurvédu tam skončil, tak v současnosti ve škole nejsou žádní žáci a Athithi usilovně hledá studenty Sámavédu, aby škola opět získala svůj původní účel. Nicméně chlévy ve škole jsou stále plné kraviček, a ty potřebovaly naši pozornost. Nejprve jsem asistoval u věšení květin na krky krav. Letos jsem si připomněl, jak to bolí, když člověku na nohu stoupne kráva, celý jsem se upatlal od barvy z čerstvě natřených rohů. Mladí býci jsou docela strašpytlové a svou silou dost nebezpeční, kravičky jsou naštěstí klidnější. Později dorazil autobus z Athithi s girlandami pochutin, tak jsme je pověsili na kraví krky a už začal obřad.
Nejprve pozvaný kněz uctil hlavní bohy, Pána Arunáčaléšvaru, Šrí Kršnu a Šrí Ramanu. Potom se přivedla kráva Lakšmí, ta co mne šlápla, a její loňské tele, býček. Potom se provedl obřad k uctění vybrané kravky i samozřejmě všech ostatních. Nato dostala Lakšmí se synkem různé pochutiny a pak už dostaly i všechny ostatní oslavenkyně. Nakonec jsme i my dostali trochu kravského Pongalu jako požehnaný pokrm z oběti.
Na obrázcích je Nandin z Ramana Ašrámu, pak pár klasických venkovských Pongalových zátiší. Pak obrázky z oslavy - oběti a nakonec je fotka největšího vyzdobeného Nandina ve městě z velkého chrámu Arunáčaléšvary.
Všimněte si, že se chlév na dnešek proměnil v chrám. Ne však kvůli Ježíškovi na návštěvě, ale kvůli stálým obyvatelkám a obyvatelům chléva. Na jedné fotce je obrázek, jak si Indové rozdělují krávu, ne podle druhu masa, které by chtěli sežrat, ale podle umístění jednotlivých hlavních bohů, kteří všichni v každé krávě spočívají. Jsou tam Šiva, Višnu i Brahma, jejich manželky i děti, jejich další vtělení, jsou tam nebeská tělesa i další důležité úkazy. Proto je kráva tak vzácná a posvátná.

Tak až budete příště žvýkat hovězí, tak si vzpomeňte na to, co máte v hubě.

Mějte se krásně !!!

Josef Fric

Zařazeno dne : 16.1.2020, zobrazeno : 285

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish