Svět mysli - Vše je Jedno - Ty

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
        Vše je Jedno - Ty        

II. TY

1. Kdo jsi? Jsi toto tělo? Jestli ano, tak proč si nejsi vědom hada, který se po něm plazí, když jsi v hlubokém spánku? Můžeš tedy být tělem? Ne, zcela jistě ne. Musíš být něco jiného než tělo.

2. Občas ve spánku sníš. Ve snu se ztotožníš někým. Jsi skutečně on? Nemůžeš být. Protože co se s tou osobou stane, když se probudíš? Nejsi on. Navíc jsi zahanben, že jsi se s ním ztotožnil. Je zřejmé, že nejsi ta konkrétní snová osoba. Jsi TO, co stojí mimo něj.

3. Připomeň si stav ve spánku beze snů. Jaký je tehdy tvůj stav? Mohla by to být tvá pravá podstata? Tomu určitě nebudeš věřit. Proč? Protože nejsi takový hlupák, aby ses ztotožnil se stavem těžké temnoty, která ti brání poznat pravý stav. Když rozumem rozeznáváš sebe a okolní věci, jak můžeš připustit, že bys byl stejný jako nevědomost nebo prázdnota. Tak to být nemůže. Jsi znalec, který ví, že tento stav zůstává jednou z těžkých temnot zakrývajících tvou pravou podstatu. Můžeš být něčím, co jsi prožil a odmítl? Proto nejsi ani temná nevědomost hlubokého spánku. Stojíš také mimo něj.

4. Pokud jsi řekl, že nejsi ani toto hrubé tělo, můžeš být snad nějakou věcí, co je od tebe ještě vzdálenější? Stejně jak nejsi toto hrubé tělo, nejsi ani nic jiného vzdálenějšího od těla, ani snové tělo, ani nevědomost hlubokého spánku. Jsi odlišný od těchto tří stavů a od světa vůbec.

5. Tyto tři stavy se mohou zúžit jen do dvou stavů. První je vztah pozorovatel – předmět, druhý je nevědomost předmětu. Do prvního se zahrne bdělý a snový stav, do druhého hluboký spánek. Všechny tvé zkušenosti jsou podmíněny pouze těmito dvěma stavy. Ale oba stavy jsou ti cizí. Tvá pravá přirozenost zůstává od nich odlišná.

6. Když se ptáš co to tedy je, je to zvané Turyja, což znamená čtvrtý stav. Proč se používá takové označení? Tak je to správně, protože se zdá, že tři běžné stavy tvého bytí, čili bdění, snění a hluboký spánek, jsou ti cizí. Pak zákonitě musí být čtvrtý stav, odlišný od těch třech. Pokud považujeme bdění, snění a hluboký spánek za jeden dlouhý sen, potom čtvrtý stav označuje probuzení z tohoto dlouhého snu. Tento stav má větší odstup než hluboký spánek a je bdělejší než bdělý stav. Proto je tvůj pravý stav ten čtvrtý, odlišný od stavů bdění, snění a hlubokého spánku. Ty jsi jen to.

7. Co je ten čtvrtý stav? Je to poznání, které nic nerozděluje. Není však nevědomé samo sebe. To je důležité. Je to čisté vědomí, nerozrušené žádným předmětem, ale není však nevědomé sebe sama. Jen ten, kdo to prožil, byť jen na okamžik, ten poznal PRAVDU. Ty jsi jen TO.

8. Co je víc pro toho, kdo získal tento čtvrtý stav? Prakticky nikdo není schopen zůstat v tomto stavu nerozlišování napořád. Ten, kdo tento čtvrtý stav poznal, se časem probudí zpět do tohoto světa. Avšak svět pro něj už nebude takový, jaký byl předtím. Vidí, že to co si uvědomil ve čtvrtém stavu, září dále jako všechno zde. Už pro něj nebude tento svět odlišný od ČISTÉHO POZNÁNÍ. To, co poznal ve čtvrtém stavu, najednou vidí bez něj ve všelijakých podobách. Místo starého stavu rozlišování je v novém stavu nerozlišování všeho. Nyní je vším. Není nic odlišného od sebe samého. Ať má oči zavřené nebo otevřené, ať se cokoli mění, on zůstává nezměněn. Toto je stav BRAHMA. Toto je přirozený věčný stav. Ty jsi tento vždy pravdivý stav.

9. Není nic mimo tento stav. Slova uvnitř a vně zde nemají smysl. Vše je jedno jediné. Jeho tělo, řeč ani mysl nemohou jednat sobecky. Jeho práce je požehnáním dobra pro všechny. Jeho roztříštěné já je ztraceno navždy. Jeho sobectví nemůže nikdy znovu ožít. Proto se říká, že byl osvobozen tady a teď. Nežije jen proto, že žije jeho tělo, ani neumírá, když tělo umírá. Je věčný. Není nic jiného kromě něj. Ty jsi ON.

10. Kdo je BŮH? Je to milost. Co je MILOST? Vědomí bez roztříštěného já. Jak můžete vědět, že takový stav existuje? Jen tak, že ho poznáte. Védy chválí ty, kdo si uvědomili BOHA a sjednotili se s NÍM. Proto je získání tohoto stavu to nejlepší dobro, které je možno získat ze světa a největší dobro, které můžeš skýtat světu. Ve skutečnosti není jiný stav než tento. Ty se objevují jen ve stavu nevědomosti. Ten kdo zná, ví, že je jen jediný stav. Ty jsi to.


Předchozí kapitola - Jednota       Další kapitola - Bůh


Zařazeno dne : 5.10.2018, zobrazeno : 508

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish