Svět mysli - Vše je Jedno - Jednota

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
   Vše je Jedno - Jednota   

I. JEDNOTA

1. Vše, zahrnujíce svět tebou viděný i tebe, vidícího svět, je JEDNO jediné.

2. Vše, co vidíš jako já, ty, on, ona či to, je JEDNO jediné.

3. Co považuješ za vnímající bytosti i to, co považuješ za nevnímající, jako země, vzduch, oheň a voda, je vše JEDNO.

4. Takové dobro, které vychází z toho, že vše považuješ za JEDNO, nemůžeš získat, pokud vidíš jedno odděleného od druhého. Proto vše je JEDNO.

5. Znalost jednoty všeho je dobrá pro tebe a stejně tak dobrá i pro ostatní. Proto vše je JEDNO.

6. Ten kdo vidí „já jsem jiný“, „ty jsi jiný", „on je jiný" a tak dále, se chová jedním způsobem k sobě a jiným k ostatním. Nemůže si pomoci, aby se tak nechoval. Myšlenka „já jsem jiný" a „ostatní jsou jiní“ je semenem, ze kterého vyroste strom rozdílného jednání na základě rozdílných vztahů. Může však být nějaká vada na správnosti v jednání někoho, kdo zná jednotu sebe s ostatními? Dokud existuje zárodek různých pohledů, tak strom různého jednání bude vzkvétat, i nevědomě. Proto se zbavte různých pohledů. Vše je JEDNO jediné.

7. Ptáte se : „Jak mohu považovat vše za JEDNO, když věci ve světě vypadají rozdílně? Jaká je cesta k získání toto poznání?“ Odpověď je tato : „Na stejném stromě vidíme listy, květy, plody a větve, odlišné jeden od druhého. Ale ty všechny jsou JEDNO, protože jsou zahrnuty do slova strom. Jejich kořeny jsou stejné, jejich míza je stejná. A podobně všechny věci, všechna těla, všechny organizmy jsou ze stejného zdroje a stvořeny jediným zákonem života." Proto vše je JEDNO.

8. Ó dobrý člověče. Je tvrzení, že "vše je JEDNO“, dobré nebo špatné? Uvaž to sám. Když člověk jedná vždy správně, pokud pohlíží na sebe jako na ostatní, jak potom může nějaké zlo ulpět na takovém člověku, který vidí sebe jako ostatní a ostatní jako sebe? Řekni mi, zda je nějaká lepší cesta získat dobro než cesta jednoty? Ostatní metody jistě nemohou být tak dobré jako tato. Jak někdo může více milovat ostatní, než když je vidí jako sebe? Vidět je v jednotě lásky jako jednotu, protože oni jsou vpravdě JEDNO.

9. Kdo může sdílet duševní mír a svěžest znalce jednoty? Jemu na tom nezáleží. DOBRO všeho je jeho dobro. Matka považuje blaho svých dětí za své vlastní blaho. Ale její láska není dokonalá, protože vidí sebe a své děti odděleně. Láska mudrce, který si uvědomil jednotu všeho, překonává i mateřskou lásku. Není jiný způsob, jak získat takovou lásku, jen poznání jednoty. Proto vše je JEDNO.

10. Věz, že celý svět, je tvé zdravé tělo a ty jsi věčný život celého světa. Řekni mi, vznikne nějaká újma z takového jednání? Kdo se bojí jít bezúhonnou cestou? Buď odvážný. Védy nás učí této pravdě. Není nic jiného než ty. Všechno dobro bude tvé. Vskutku, ty sám se staneš dobrem. Vše, co ostatní od tebe získají, bude pouze dobro. Kdo by se choval zle ke svému tělu a duši? Když je v těle nemoc, potom je nutno zavést léčbu. I když je léčba bolestivá, je to děláno jen pro dobro. Takové budou některé tvé činnosti, a budou také jen pro dobro světa. Ale nesmíš být zapleten do různých pohledů. Krátce to shrnu. Znalec jednoty bude jednat tak, jak by měl jednat. Ve skutečnosti ho znalost jednoty nechává jednat. Nemůže pochybit. Ve světě, ve kterém žije, je Bůh zřetelný. Vše je JEDNO.


Úvod a obsah       Další kapitola - Ty


Zařazeno dne : 5.10.2018, zobrazeno : 557

Seznamte se
Brahma

O Brahmovi

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish