Svět mysli - Věk démona Kaliho

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
        Věk démona Kaliho        

"Odevzdáni neukojitelné touze, plni pokrytectví, pýchy a nadutosti, mají nesprávné úmysly a nečisté způsoby jednání" Bhagavadgíta 16.10

     Nynější doba je v písmech označena jako věk démona nevědomosti smrti Kaliho. Tato epocha trvá již několik tisíc let a je vývojově poslední, kdy duchovní povědomí a s ním i řád v lidské společnosti upadl na nejnižší úroveň. Projevuje se to zejména ústupem a úpadkem náboženských systémů, které v dřívějších dobách byly schopné duchovní povědomí udržovat. S duchovním úpadkem nastává i úpadek mravní, který vede jen k dalšímu prohloubení nevědomosti a ke ztrátě klidu a štěstí všech živých bytostí.
     Naše nynější doba se dá charakterizovat jako doba nesmírné poživačnosti a nenasytnosti. Lidé vidí jediné štěstí v pokrytí svých tělesných potřeb a poživačná spotřební společnost je v tomto duchu neustále podporuje. Díky tomu se roztočil kolotoč nesmírného vykořisťování přírody, šíleného masakrování zvířat, kácení lesů a s tím spojené ničení životního prostředí pro tisíce druhů živočichů, otravování vzduchu, vod i půdy. Materialistický přístup vedl k naprostému rozkladu lidské společnosti a rozpadu rodinných vztahů. Každý chce znát jen svá práva, ale nechce slyšet o povinnostech, odříkání a sebeobětování. Naše budoucnost - děti mají spoustu zbytečných práv, ale nikdo jim není ochoten zaručit právo na úplnou rodinu a tím i šťastné dětství. Jaké máme my potom očekávat šťastné stáří? Navíc naše tak zvaně "civilizovaná společnost" nedokáže děti ochránit před alkoholem, nikotinem a dalšími drogami. Nikde ve společnosti není nic, co by jim mohlo být kladným a povzbuzujícím vzorem, a tak jsou pod vlivem vzorů záporných, které vedou pouze ke ztrátě klidu a zotročení jejich mysli. V nám známé historii byly různě temné doby, ale nikde nenajdeme takovou hroznou pohromu. Bohužel, stále je to pouze začátek.
     Dnešní člověk je neustále bombardován myšlenkami, které dřívější doby považovaly za démonské, zatímco myšlenky dříve nejvyšší a nejdokonalejší živoří mimo rámec oficiálního života. I náboženství mnohdy ztratila duchovní charakter a věřící chodí do kostela jen se svými světskými problémy a touhami. Lidé jsou zatěžováni čím dál vyššími nároky, jsou hnáni jako stádo od narození až do důchodu za účelem výroby a následné spotřeby. Téměř nikdo si neuvědomuje nesmyslnost doby. V duchu hesel "Chléb a hry" a "Rozděl a panuj" je nemyslící tupé stádo občanů zblblé stokrát opakovanými lžemi a otrávené draze zaplacenými drogami, chemickým jídlem a léky. Téměř nikdo už neumí, nemůže a ani nechce samostatně a svobodně přemýšlet. Lidé jsou nemilosrdně okradeni o to nejcennější, co v životě mohou mít. Přišli o klid, o smysluplný život a tím i o své štěstí.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 26995

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Kálí

O bohyni Kálí

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish