Svět mysli - Řídí život osud nebo vlastní vůle?

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
Řídí život osud nebo vlastní vůle?

"Podle osudu každé bytosti, Ten, kdo ustanovil řád, nechává každého jednat. To, co se nemá stát, se nikdy nestane, ať se jakkoli snažíte. To, co se má stát, se stane, ať se jakkoli snažíte tomu zabránit. To je jisté. Proto je moudré zůstat tichý." Šrí Ramana Maharši

     Lidé jsou často přesvědčeni, že si sami řídí svůj život podle vlastní vůle. Bohužel objektivní pohled na lidský život musí dát za pravdu mudrcům. Všechny události v lidském životě jsou jen výsledky souhry mnoha různých událostí v minulosti. Vše, co prožíváme teď, je jen důsledek předchozích událostí a nynější události se stanou příčinou událostí budoucích. Většina událostí, které vytvořily naši stávající situaci, byla naší vůlí neovlivnitelná. Každý může ovlivňovat své bezprostřední okolí, ale i toto ovlivnění je závislé na stávajících podmínkách. Ten, kdo si myslí, že je tvůrcem svého osudu, bude zákonitě trpět pro své nenaplněné touhy a nebo pomalu a nevědomky přizpůsobí své touhy situaci. V každém případě mu bude jeho mylný názor přinášet mnoho zbytečných problémů.
     Máme však nějakou svobodu? Ano máme. Je to ona svoboda nejvyšší. Každý může dosáhnout osvobození od omylů své mysli a spočinout ve stavu, kdy jakákoli událost ve světě vnímaná myslí, tuto klidnou mysl nerozruší. To je jediná svoboda, kterou bytost má. Naprosto klidně přijímat vše, co se v mysli objevuje a setrvávat v trvalém štěstí nezávislém na vnímané představě. Osud ovládá naše tělo v hmotném světě. Proti dosažení nejvyššího poznání je však bezmocný. Zde je jediný nepřítel naše nevědomost, naše ego.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 35391

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Svámí Ramdas

O Svámím Ramdasovi
Swami Ramdas

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish