Svět mysli - Štěstí

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam
Webhosting
TANGER computersystems
                   Štěstí                   

"Štěstí, jež je zpočátku jako jed a nakonec chutná jako nektar a které se rodí z čistého poznání toho, co je Já, o takovém štěstí se praví, že má svůj původ v Čistotě." Bhagavadgíta 18.37.

     Štěstí je vnímáno myslí bytosti. Každá vnímající bytost má stejnou schopnost prožívat štěstí a každá bytost po něm touží. Nevědomá mysl na základě svého rozpoznávání a uvažování vytváří určité hodnocení aktuálního stavu představy. Pocit štěstí je vyjádřením kvality oné představy. Pocit štěstí bytosti, jejíž představa je rozdělená na Já a Nejá, vychází z různých vztahů, které mysl mezi jednotlivými částmi stanovuje. Na základě pozorování obrazu nastavuje mysl způsoby naplnění svých představ, a pokud se pozorované a očekávané naplnění představ shoduje, potom se objevuje pocit štěstí. Pokud je pozorovaný a očekávaný stav v rozporu, potom dochází ke ztrátě pocitu štěstí. Tehdy se mysl snaží určitými zásahy do představy změnit pozorovaný stav, a tak uvést pozorovaný a očekávaný stav opět do shody. Mnohdy se však očekávaný stav nevědomě upravuje tak, aby došlo ke shodě s pozorovanou skutečností a pocit štěstí je potom nahrazen nižšími stupni, jako je spokojenost až snesitelnost.
     Tento způsob prožívání je velice nepraktický. Pocit štěstí je závislý na naplnění jakýchsi vykonstruovaných vztahů mezi oddělenými částmi pozorované představy. Protože pozorovaná představa je většinou závislá na neovlivnitelných skutečnostech, je málokdy dosaženo pocitu štěstí. Pokud je někdy pocitu štěstí dosaženo, je jeho existence neustále ohrožována dalšími změnami v pozorované představě a také jakýmsi zevšedněním, kdy se prožívané štěstí stane běžným jevem a jeho výjimečnost se vytratí.
     Pokud je pozorovaná představa vnímána ve své jednotě jako obraz vytvářený myslí, potom je taková bytost vždy minimálně spokojená. Zkušenosti takových bytostí (osvícených, seberealizovaných, osvobozených) však hovoří o tom, že taková bytost neustále setrvává ve stavu blaženosti, který nemůže být ohrožen žádnou změnou prožívané představy.

Předchozí kapitola  Další kapitola


Zařazeno dne : 1.7.2004, zobrazeno : 22312

Příspěvek bude odeslán pokud bude vyplněno pole s příspěvkem. Abych se však mohl zabývat Vaší reakcí je potřeba uvést Vaše jméno. Kód kapitoly, který naleznete na konci každé kapitoly v knize se uvádí jako potvrzení toho, že jste majitelé tištěné verze knihy. Na příspěvek dostanete odpověď v co nejkratším termínu a v případě souhlasu bude zveřejněn.


Seznamte se
Lakšmí

O Lakšmí

!!! Novinky !!!

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Přidáno vyhledávání textu na stránkách webu - naleznete jej v levém panelu téměř dole

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish